Razem przejmujemy kontrolę nad przyszłością

piątek, 28 stycznia 2022

Dzięki GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FC) dążymy wspólnie do Bezpieczeństwa Pasz na Całym Świecie. W związku z kryzysem w 2000 roku, wspólnota GMP+ (reprezentowana przez nasze Komitety i IEC) wydała oświadczenie. Przesłanie było jasne: używamy wyłącznie pasz, które zostały przebadane pod kątem bezpieczeństwa; chcemy wiedzieć w odpowiednim czasie, czy dany produkt zawiera substancje niepożądane; i informujemy się wzajemnie szybko, aby uniknąć wynikających z tego szkód. Aby mieć lepszy wgląd w zagrożenia zbieramy dane i dzielimy się nimi (wynikami analiz) ze sobą nawzajem.

Ta zasada ostrożności stanowi istotę systemu GMP+ FC scheme. Każda pojedyncza firma certyfikowana GMP+ ponosi swoją własną odpowiedzialność w tym kontekście. Ale razem jesteśmy silniejsi i wiemy więcej. Wartością dodaną GMP+ FC scheme jest to, że członkowie wspólnoty GMP+ łączą swoje siły i wiedzę, aby wspólnie ograniczać zagrożenia w łańcuchu do minimum. Lista produktów, oceny ryzyka, baza danych z monitoringu oraz system wczesnego ostrzegania są tego nieodłączną częścią.

Lista produktów

Lista produktów zawiera spis wszystkich pasz, które mogą być produkowane i wprowadzane do obrotu w łańcuchu GMP+. Zatem jest jasne dla wszystkich firm certyfikowanych GMP+, jakie produkty mogą być wytwarzane w sposób bezpieczny; a zarządzanie związanym z tym ryzykiem jest możliwe. Lista jest sporządzana we współpracy z niezależnymi ekspertami i aktualizowana kilka razy w roku. Zawsze sprawdzaj, czy dany produkt jest na liście, aby zapobiegać ewentualnym szkodom. Lista produktów odgrywa kluczową rolę w naszym systemie.

Oceny ryzyka

Jeśli w łańcuchu GMP+ chcesz produkować lub dodać paszę, której nie ma (jeszcze) na liście, należy najpierw dokonać oceny ryzyka. Firmy certyfikowane GMP+ przekazują informacje o procesie produkcyjnym, możliwych zagrożeniach i sposobach ich kontrolowania. Po przekazaniu informacji, są one sprawdzane przez niezależnych ekspertów. Jeśli eksperci dojdą do wniosku, że ryzyka są możliwe do kontrolowania, wówczas taka pasza jest zatwierdzana i dodawana do listy produktów. Dzięki używaniu jedynie zatwierdzonych pasz, zapewniamy bezpieczeństwo pasz w całym łańcuchu.

Czytaj więcej…

Baza danych GMP+ Monitoring database

Analizy są kluczowe dla zarządzania bezpieczeństwem pasz. Dlatego dla niektórych produktów, analizy muszą być przeprowadzane, a ich wyniki udostępniane w bazie danych GMP+ Monitoring database. Informacje te są wykorzystywane, między innymi, do aktualizowania procedur kontrolnych, na przykład dla aflatoksyny. Ponadto wyniki analiz mogą być (jako anonimowe) pobierane przez inne firmy certyfikowane GMP+. Dzięki tej otwartości zmniejszamy ryzyko do minimum i monitorujemy bezpieczeństwo pasz w łańcuchu.

Czytaj więcej…

Early Warning System (EWS)

Niestety, czasami pojawiają się problemy. Musimy mierzyć się ze zmianami klimatycznymi, ludzie mogą popełniać błędy, a niekiedy zdarzają się również nadużycia. W takich sytuacjach pomaga Early Warning System (EWS). EWS zapobiega rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych składników i zanieczyszczeń w łańcuchu. Firmy certyfikowane GMP+ muszą w ciągu 12 godzin zgłaszać przypadki zanieczyszczeń lub odchyleń do GMP+ International i swojej Jednostki Certyfikującej. Dzięki szybkiemu zgłaszaniu i przekazywaniu ostrzeżeń, GMP+ International zapobiega dalszym szkodom w Twojej organizacji i w łańcuchu produkcyjnym.

Czytaj więcej…

Razem jesteśmy silniejsi

Ponosimy wspólną odpowiedzialność za Bezpieczeństwo Pasz na Całym Świecie. Firmy certyfikowane GMP+ łączą swe siły i wiedzę, aby zmniejszać zagrożenia do  minimum. GMP+ International zarządza danymi i udostępnia je firmom certyfikowanym GMP+. Zapewnia to Twojej organizacji aktualne, praktyczne i bazujące na podstawach naukowych informacje na temat bezpieczeństwa pasz. Możesz korzystać z tej wiedzy bezpośrednio w swoich działaniach biznesowych, na przykład przy doskonaleniu swojego systemu HACCP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym biuletynie z Marsz 2022.

Lista produktów, oceny ryzyka, GMP+ Monitoring database i EWS są dostępne na naszym portalu  GMP+ portal. W dni robocze można kontaktować się z GMP+ helpdesk, telefonicznie w godzinach 9:00 - 17:00 (CET) pod numerem +31 (0)70 307 41 44, lub wysłać mail na adres info@gmpplus.org.