Taryfa GMP+ International 2023

poniedziałek, 28 listopada 2022

Dokumenty CR 4.0 Taryfa 2023 (GMP+ FC scheme 2023) oraz GMP+ C4 taryfa 2023 (GMP+ FC scheme 2010) zawierają stawki opłat wnoszonych przez Jednostki Certyfikujące i firmy certyfikowane GMP+. Zasadą przy ustalaniu tych stawek jest to, że przychody muszą pokryć koszty, w tym również koszty zarzadzania i utrzymania naszego systemu.

Z tego powodu od stycznia 2023 roku wszystkie stawki zostały skorygowane (plus 5%). Stawki na styczeń 2023 są opublikowane w dokumentach  CR 4.0 Taryfa 2023 oraz GMP+ C4 Taryfa 2023.

Jeśli masz jakies pytania dotyczące taryf lub opłat  przesyłanych przez Twoją Jednostkę Certyfikującą, skontaktuj się z nami poprzez formularz contact form.