Taryfy GMP+ International 2024

czwartek, 30 listopada 2023

Od 1 stycznia 2024 GMP+ International zmieni wysokość składek Organizacji Certyfikujących i firm certyfikowanych GMP+. 

Stawki można znaleźć w dokumencie CR 4.0 - Taryfy 2024.

Punktem wyjścia do ustalenia tych stawek jest to, że przychody pokrywają koszty. Są to koszty, takie jak zarządzanie i utrzymanie naszego harmonogramu.

Jeśli masz jakies pytania dotyczące taryf lub opłat  przesyłanych przez Twoją Jednostkę Certyfikującą, skontaktuj się z nami poprzez formularz contact form.