Uruchomienie GMP+ FC scheme 2020 – Rok później

wtorek, 29 marca 2022

Odnowiony GMP+ FC scheme 2020 został opublikowany 3 marca 2021r. Od tego momentu Wspólnota GMP+ dostała czas na przygotowanie się do przejścia na GMP+ FC scheme 2020. We wrześniu 2021r. pierwsza firma uzyskała certyfikację w oparciu o odnowione wymogi systemu.

Jak dotąd, niewielka grupa firm uzyskała certyfikację w oparciu o odnowione wymogi systemu. Spodziewamy się, że liczba takich firm będzie rosnąć. Dlatego chcielibyśmy ponownie poinformować o korzyściach, okresie przejściowym oraz wsparciu, jakie oferujemy dla GMP+ FC scheme 2020.

Korzyści

Chcemy uprościć i ułatwić Wspólnocie GMP+ pracę z  naszym systemem. Moduły GMP+ FSA i GMP+ FRA zostały napisane na nowo, a ich struktura została uproszczona. Poprawiono ich czytelność, a nacisk został położony bardziej na cele do osiągnięcia, a w mniejszym stopniu na proces. Oznacza to, że jako firma ponosicie większą odpowiedzialność za to, w jaki sposób osiągacie wyznaczone cele. Oczywiście oferujemy wsparcie i pomoc przy wyjaśnianiu tych kwestii.

Okres przejściowy

Rozumiemy, że przejście na nowy GMP+ FC scheme 2020 wymaga czasu i pewnych dostosowań z Waszej strony, jak również ze strony Jednostek Certyfikujących. Dlatego ustanowiliśmy dla Wspólnoty GMP+ okres przejściowy na przygotowanie i naturalne przejście na GMP+ FC scheme 2020.

  • Pomiędzy 1 września 2021 a 1 września 2024, firmy certyfikowane GMP+ muszą zostać certyfikowane zgodnie z GMP+ FC scheme 2020. To sama firma, w porozumieniu z Jednostką Certyfikującą, decyduje, kiedy jest właściwy moment.
  • Od 1 września 2024 cała Wspólnota GMP+ przejdzie na nowy GMP+ FC scheme 2020. Certyfikacja będzie wtedy możliwa wyłącznie zgodnie z GMP+ FC scheme 2020.
  • Od 1 września 2024 GMP+ FC scheme 2010 nie będzie już dłużej ważny.

W okresie przejściowym będziemy nadal ulepszać GMP+ FC scheme 2010. Będziemy informować Wspólnotę GMP+ o tych zmianach za pomocą naszych GMP+ Alerts oraz GMP+ News.

Wsparcie

Oferujemy wsparcie, wskazówki oraz (podstawowe) informacje na temat GMP+ FC scheme 2020 poprzez tak zwane „Support documents” („Dokumenty wsparcia”). Zawierają one wyjaśnienia oraz przykłady, w jaki sposób można wdrożyć wymogi. Dostępne są również tabele odnośników wzajemnych oraz podsumowania dokonanych zmian.

Ponadto opracowano specjalny dokument dla firm zawierający pytania i odpowiedzi na temat tego, jak rozpocząć pracę z GMP+ FC scheme 2020. Dokumenty wsparcia można znaleźć na naszej support page. Oczywiście nadal jesteśmy otwarci na wszelkie pytania zadawane za pośrednictwem naszego  GMP+ Helpdesk.

Czy wiesz, że współpracujemy ściśle z konsultantami GMP+ Registered Consultants? Mogą oni pomóc Wam przy wdrażaniu GMP+ FC scheme 2020 w Waszej firmie.

Jeśli macie jakieś pytania, pomysły lub sugestie, prosimy dać nam znać. Możemy się doskonalić jedynie dzięki Waszym informacjom zwrotnym.