Lista Produktów GMP+ International

środa, 28 września 2022

Lista Produktów odgrywa kluczową rolę w GMP+ Feed Certification scheme. W ramach GMP+ FC scheme można używać jedynie pasz znajdujących się w wykazie Listy Produktów GMP+ International. Regularnie otrzymujemy pytania na następujący temat: kiedy należy wpisać produkt na listę i jak się to odbywa, jaki jest status Listy Produktów i jaka jest różnica pomiędzy Listą Produktów i Katalogiem Materiałów Paszowych UE? W tym biuletynie wyjaśniamy te kwestie

Jak produkt dostaje się na listę?

Produkty wymienione na Liście Produktów mogą być produkowane bezpiecznie, a zagrożenia związane z procesem produkcyjnym są możliwe do kontrolowania. Aby zagwarantować bezpieczeństwo w ramach GMP+ Scheme, firmy paszowe mogą produkować i wprowadzać do obrotu jako certyfikowane GMP+ jedynie pasze znajdujące się na Liście Produktów. Jeśli chcecie produkować i/lub wprowadzać do obrotu paszę, której nie ma (jeszcze) na tej liście, należy najpierw przeprowadzić Ocenę Ryzyka. Jest to dokonywane przez niezależnych ekspertów będących członkami Technical Committee FSP (TCFSP) w GMP+ International. Przeprowadzają oni tę ocenę w oparciu o dostarczone przez Was informacje odnośnie produktu, procesu produkcyjnego, możliwych zagrożeń i sposobu, w jaki są one kontrolowane. Ramy oceny dla tego są oparte na wymaganiach i standardach, które mają zastosowanie do materiałów paszowych GMP+. Jeśli eksperci dojdą do wniosku, że zagrożenia są możliwe do kontrolowania, dany ‘produkt wraz z procesem produkcyjnym’ jest dodawany do Listy Produktów. Po więcej informacji na temat składania wniosków o wpisanie na listę Product List, kliknij tutaj.

Lista Produktów i jej powiązania z przepisami prawa.

Z uwagi na światowy zasięg GMP+ FC scheme i zmieniające się krajowe przepisy prawa paszowego, często pojawiają się pytania o powiązania pomiędzy Listą Produktów a przepisami prawa. Fakt, że jakiś produkt jest na Liście Produktów nie mówi niczego o jego statusie prawnym, mówi coś jedynie o jego bezpieczeństwie. Status prawny może różnić się w poszczególnych krajach/regionach. Jest możliwe, że dany produkt ma status paszy w jednym kraju, podczas gdy w innym ma status, na przykład, dodatku paszowego lub premiksu, bądź też może nawet nie być dopuszczony do użycia w/jako pasza. Ustalenie jaki jest jego status w lokalnych przepisach prawa, jakie obowiązują standardy, co musi być podane na etykiecie itp.,  jest zawsze obowiązkiem firmy certyfikowanej GMP+ produkującej lub wprowadzającej produkt do obrotu.

Jaka jest różnica pomiędzy Listą Produktów a Katalogiem Materiałów Paszowych UE?

Regularnie otrzymujemy pytania o różnicę pomiędzy Listą Produktów GMP+ a Katalogiem Materiałów Paszowych UE. Obydwa dotyczą pasz, ale są istotne różnice. Największa różnica polega na intencjach, które za nimi stoją. Podstawowym celem Katalogu Materiałów Paszowych UE jest harmonizowanie oznakowania. Podstawowym celem Listy Produktów jest zapewnienie bezpieczeństwa w całym łańcuchu.

Z względu na harmonizację, tam gdzie to możliwe, w Liście Produktów używamy tych samych nazw produktów i definicji, jakie są użyte w Katalogu Materiałów Paszowych UE. Gdy ma to zastosowanie, GMP+ International używa numeru identyfikacyjnego z Katalogu Materiałów Paszowych UE (Numer katalogu UE) na Liście Produktów, aby jasno pokazać, że są to te same produkty. To dodatkowa usługa.