Sfałszowane certyfikaty GMP+ FSA zostały wydane przez International Certification & Inspection UK Limited (ICI-UK)

wtorek, 20 października 2020

Poniższa organizacja wystawia certyfikaty sugerujące objęcie certyfikacją GMP+ FSA. Organizacja ta nie jest uprawniona do wydawania takich certyfikatów.

Organizacja, o której mowa to:

International Certification & Inspection UK Limited (ICI-UK)
27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
Website: http://www.ici-uk.co/index.html.

Prosimy o informacje wszystkie osoby, które kontaktowały się z tą organizacją. Podjęliśmy wszelkie dostępne kroki w celu rozwiązania tej sytuacji. Lista wszystkich zatwierdzonych Jednostek Certyfikujących dostępna jest na stronie.

Masz wątpliwości?
Zawsze sprawdzaj autentyczność certyfikatów GMP+ FSA w bazie danych GMP+ Company Database. Pozwoli to Twojej firmie uniknąć ewentualnych strat.