Zmiany w systemie GMP+ FC scheme 2010 & 2020

poniedziałek, 15 listopada 2021

W ścisłej współpracy z komitetami GMP+, które reprezentują wspólnotę GMP+, przygotowano szereg zmian w systemie. Zmiany te zostały włączone do standardów GMP+ i będą obowiązywać od 2022 roku. Zmian tych dokonano zarówno w GMP+ FC scheme 2010, jak i w GMP+ FC scheme 2020.

Zmiany dotyczą głównie poprawek, lepszego wyjaśnienia wymogów, dostosowania do zasad GMP+ 2020 i lepszego przystosowania do codziennej praktyki firm certyfikowanych GMP+. Takze istotne, pewne zmiany dotyczą zawartości następujących tematów:

  • kontrola pozostałości & jednorodność.
  • wyłączenie produkcji z certyfikacji GMP+,
  • częściowe zniesienie zakazu dotyczącego pasz.
  • kryteria wydajności dla pestycydów analizowanych przez laboratoria rejestrowane.

Kontrola pozostałości i jednorodność krytycznych dodatków paszowych i weterynaryjnych produktów leczniczych

Wymogi w TS 1.11 / GMP+ BA2 zastały uaktualnione zgodnie z zasadami GMP+ 2020 . Wiele wymogów opisowych usunięto, pozostawiając firmom więcej swobody na własną odpowiedzialność w zakresie definiowania środków kontroli w celu zapewnienia, że pozostałości krytycznych dodatków paszowych i weterynaryjnych produktów leczniczych nie przekroczą limitów. Szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu, że wymogi GMP+ nie są w konflikcie lokalnymi przepisami.

Wyłączenie z certyfikacji GMP+

Firmom certyfikowanym GMP+ stworzono możliwość wyłączenia działalności, procesów, produktów lub usług związanych z produkcją pasz z zakresu certyfikacji GMP+. Możliwość takiego wyłączenia była (i wciąż jest) dopuszczalna dla działalności, procesów, produktów i usług związanych z handlem, przechowywaniem i transportem pasz. Firmy muszą zastosować środki w celu zapewnienia, że wyłączone działalności, procesy, produkty lub usługi nie mają wpływu na bezpieczeństwo produktów zabezpieczanych GMP+.

Wykorzystanie przetworzonych białek zwierzęcych

Unia Europejska (EU) poluzowała zakaz używania przetworzonych białek zwierzęcych w paszach, zgodnie z Dyrektywą (UE) 2021/1372. Lista produktów, które nie są dopuszczone do użycia w paszach (TS 1.4 / GMP+ BA3) została dostosowana do tych złagodzonych przepisów.

Należy pamiętać, że te dopuszczone białka zwierzęce mogą być używane jako materiały paszowe jedynie wtedy, gdy są wymienione na Liście produktów Product list GMP+ International. Dany materiał paszowy nie jest jeszcze wymieniony na tej liście produktów? Kliknij tutaj, aby poznać procedurę wnioskowania.

Laboratoria rejestrowane

W TS 4.2 / GMP+ BA11 zostały dodane kryteria wydajności dla analiz pestycydów. Dołączono krótką listę pestycydów. Laboratoria, które chcą zostać zarejestrowane dla pestycydów muszą spełniać kryteria wydajności dla wszystkich pestycydów wymienionych na krótkiej liście.

Co musisz zrobić?

Upewnij się, ze Twoja firma dostosuje się do najnowszych zmian w systemie do ustalonej daty wdrożenia.

GMP+ FC scheme 2010

GMP+ FC scheme 2020

Zmienione dokumenty można sprawdzić tutaj na naszej stronie internetowej.

Zmiany oznaczono kolorem szarym.

Zmienione dokumenty można sprawdzić tutaj na naszej stronie internetowej.
Prosimy zwrócić uwagę, że są to ‘czyste’ wersje dokumentów, w których nie uwidoczniono zmian.

Chcesz wiedzieć co zostało zmienione?

Otwórz S 9.1 Lista zmian GMP+ FC scheme 2020 tutaj, aby zobaczyć przegląd wszystkich zmian dla każdego dokumentu oraz link do zmienionego dokumentu GMP+ FC scheme 2020 z widocznymi wszystkimi zmianami.

Firmy mogą stosować te nowe wymogi od 1 stycznia 2022r. Zmiany muszą być wprowadzone najpóźniej 1 stycznia 2023r. Do tej daty firmy musza zapewnić zgodność ze wszystkimi uaktualnionymi wymogami.

Zmienione dokumenty są obecnie dostępne w języku angielskim, holenderskim, niemieckim i polskim na naszej stronie internetowej. W językach czeskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim będą one dostępne w najkrótszym możliwym terminie.

 

Uaktualnione dokumenty systemu GMP+ FC scheme 2020 są obecnie sprawdzane przez Dutch Accreditation Board. Nie wiemy jeszcze, kiedy ich przegląd zostanie zakończony. Naszym celem jest wdrożenie wszystkich uaktualnionych dokumentów systemu do 1 stycznia 2022. Zalecamy zapisanie się na nasz biuletyn GMP+ newsletter. Dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco odnośnie aktualnego statusu.

Dlaczego otrzymujesz tę wiadomość?

Dokumenty normatywne GMP+ International są główną podstawą GMP+ Feed Certification scheme. Staramy się informować wszystkie firmy certyfikowane GMP+, gdy tylko następują zmiany, aby zapewnić bezpieczne i odpowiednio zbilansowane pasze na całym świecie.

W GMP+ International stale uczymy się dzięki waszym informacjom zwrotnym i oferujemy rozwiązania dostosowane do zmian w potrzebach rynku. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy skontaktować się ze swoim przedstawicielem GMP+ lub z  naszym GMP+ Helpdesk.