AKTUALIZACJA: obowiązkowa certyfikacja dla odpowiednich zakresów frachtowania transportu produktów własnych została odroczona

poniedziałek, 27 lipca 2020

Dla firm, które transportują produkty GMP+ swoimi własnymi pojazdami lub barkami, obowiązkowa jest (dodatkowa) certyfikacja GMP+. Jednak z uwagi na brak audytorów zatwierdzonych przez GMP+ poza Europą, nie zawsze jest obecnie możliwe certyfikowanie firm w oparciu o standard GMP+ B4 lub GMP+ B4.3. To samo odnosi się do działalności frachtowania.

Z uwagi na sytuację spowodowaną przez COVID-19 (koronawirus), firmy certyfikowane GMP+ spoza Europy nie mogą uzyskać certyfikacji z wymaganego(-ych) zakresu(-ów) przedstawionych w biuletynie opublikowanym 31 stycznia 2020.

Zmiany

Następujące wymogi przestawione w biuletynie zostały odroczone o sześć miesięcy i dostosowane jak poniżej.

  • Można wnioskować o wyłączenia z wymogów GMP+ do dnia 31 marca 2021.
  • Wydane zgody na wyłączenia dla certyfikacji Transport & Frachtowanie poza Europą są ważne do 1 lipca 2021, jednakże do tego czasu te działalności GMP+ muszą być zabezpieczane przez firmę certyfikowaną GMP+ zgodnie z odpowiednimi wymogami GMP+.
  • Od 1 lipca 2021r. dodatkowa certyfikacja GMP+ jest obowiązkowa dla przedmiotowych zakresów.

GMP+ International jest w stałym kontakcie ze Wspólnotą celem monitorowania sytuacji. Powyższe zmiany mogą być ponownie rozpatrzone w dowolnym czasie, z uwagi na rozwój sytuacji i nowe spostrzeżenia.