Aktualizacja standardu GMP+ B4.3 Transport Żeglugą Przybrzeżną i Śródlądowymi Drogami Wodnymi

środa, 1 lipca 2020

Różne organizacje z sektora przemysłu, zaangażowane w transport żywności i pasz żeglugą przybrzeżną i śródlądowymi drogami wodnymi, pracowały wspólnie z kompetentnymi władzami holenderskimi nad aktualizacją Dutch Waterways Hygiene Code. Inland Waterwys Hygiene Code stanowi podstawę standardu GMP+ B4.3 Transport Żeglugą Przybrzeżną i Śródlądowymi Drogami Wodnymi. To wystarczająca przyczyna, aby dostosować ten standard GMP+.

Pełna wersja GMP+ B4.3 Transport Żeglugą Przybrzeżną i Śródlądowymi Drogami Wodnymi jest dostępna na naszej stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

  • W wymogach dopracowano specyficzne różnice pomiędzy transportem tankowcami, a przewozem ładunków suchych
  • Większy nacisk na wykazanie stosowania środków czyszczących i dezynfekujących, farb i powłok ładowni o jakości food grade (dopuszczonych do kontaktu z żywnością)
  • Większy nacisk na jakość wody używanej do czyszczenia środków transportu
  • Ostrzejsze wymogi dla uzyskiwania statusu dedykowany żywność i / lub pasze
  • Procedura zwolnienia została wyjaśniona w niektórych punktach
  • Dopuszczalne temperatury w transporcie tankowcami zostały uaktualnione zgodnie z najnowszą wersją International Code of Practice for storage and transport of edible oils and fats in bulk” (Międzynarodowego Kodeksu Dobrej Praktyki w przechowywaniu i transporcie olejów roślinnych i tłuszczów luzem)
  • Lista ładunków poprzedzających i programów czyszczenia jest rozbudowana i ułożona alfabetycznie
  • Dodano wyjaśnienia jak postępować w przypadku wizualnego zaobserwowania sytuacji niebezpiecznej dla paszy.

Standard GMP+ B4.3 można stosować już teraz, ale będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2021r.