Aktualizacja: odroczenie obowiązkowej certyfikacji GMP+ dla zakresów związanych z transportem i frachtowaniem poza Europą

wtorek, 29 marca 2022

Chociaż zakresy frachtowanie i transport są obowiązkowe w ramach GMP+ FC scheme, firmy nie zawsze mogą zostać certyfikowane dla tego zakresu(-ów), z uwagi na brak zatwierdzonych audytorów GMP+ poza Europą.

Z powodu sytuacji związanej z Covid-19, niektóre firmy spoza Europy nadal mają trudności z uzyskaniem certyfikacji dla obowiązkowego zakresu GMP+ związanego z transportem i frachtowaniem.

Z tego względu niektóre wymogi opisane w biuletynie (z 27 lipca 2020 i 23 czerwca 2021) zostały zmienione w sposób przedstawiony poniżej.

Zmiany dla firm certyfikowanych GMP+ ulokowanych poza Europą

Terminy określone w newsletterze zostają przesunięte po raz ostatni o 6 miesięcy, co oznacza:

 • O wyłączenia dotyczące odstępstw od wymogów GMP+ można występować aż do 30 września 2022.
 • Przyznane już wyłączenia dla certyfikacji w zakresie Transport & Frachtowanie poza Europą są ważne do 1 stycznia 2023., jednak do tego czasu te działania GMP+ muszą być zabezpieczane przez firmę certyfikowaną GMP+ zgodnie z odpowiednimi wymogami GMP+.
 • Od 1 stycznia 2023dodatkowa certyfikacja GMP+ dla tych zakresów będzie obowiązkowa.

W jakiej sytuacji działalność transport i frachtowanie musi być certyfikowana?

 1. Gdy Twoja firma jest certyfikowana dla produkcji lub handlu i prowadzi transport pasz zabezpieczonych GMP+, luzem lub pakowanych, transportem drogowym,  śródlądowymi drogami wodnymi lub żeglugą przybrzeżną, swoimi własnymi środkami transportu (patrz definicja w rozdziale 1.3 dokumentu B4/B4.3 oraz F0.3). Dotyczy to transportu pasz do stron trzecich (np. do Twojego klienta); i/lub
 2. Gdy Twoja firma dokonuje frachtowania transportu kolejowego / morskiego / śródlądowymi drogami wodnymi / żeglugą przybrzeżną (patrz definicja w rozdziale 1.3 dokumentu B4/B4.3 oraz F0.3) dla pasz zabezpieczonych GMP+.

Odpowiedni zakres lub zakresy dla transportu i/lub frachtowania, z wymienionych poniżej, jest obowiązkowy dla certyfikacji GMP+ Twojej firmy.

 • Transport drogowy pasz
 • Transportu śródlądowego i żeglugą przybrzeżną
 • Frachtowanie transportu morskiego
 • Frachtowanie transportu śródlądowymi drogami wodnymi
 • Frachtowanie transportu żeglugą przybrzeżną

W jakiej sytuacji działalność transport i frachtowanie nie musi być certyfikowana?

 1. Gdy transport własnymi środkami transportu jest transportem wewnętrznym (patrz definicja w GMP+ A2/F0.2).
 2. Gdy transport, własnymi środkami transportu, bądź wykonywany przez firmę zewnętrzną, dotyczy transportu surowców do produkcji żywności (np. transport ziarna soi do olejarni do produkcji oleju sojowego na cele spożywcze).
 3. Gdy Twoja firma jest certyfikowana w zakresie produkcji lub handlu i podzleca transport pasz zabezpieczonych GMP+ zewnętrznej firmie transportowej. Uwaga: jeśli Twoja firma korzysta z procedury gatekeepera zgodnie z GMP+ BA10 /TS1.2, ta zewnętrzna firma transportowa również nie musi być certyfikowana.
 4. Gdy Twoja firma prowadzi jedynie transport pasz zabezpieczonych GMP+ (bez działalności produkcyjnej lub handlowej). Certyfikowany GMP+ producent lub firma handlowa mogą zabezpieczać działalność transportową zgodnie z wymogami ustanowionymi w GMP+ BA10/TS1.2.
 5. Gdy Twoja firma jest certyfikowana w zakresie produkcji lub handlu i dokonuje frachtowania transportu drogowego.
 6. Gdy Twoja firma jest certyfikowana w zakresie produkcji lub handlu i podzleca frachtowanie zewnętrznej certyfikowanej firmie frachtującej.