Nowości z #ProjectGMP+2020

czwartek, 28 maja 2020

Jest już połowa maja i konsultacje publiczne na temat modułu FSA zostały zamknięte. Nie oznacza to jednak, że nic się nie dzieje. Chcemy podzielić się z wami najnowszymi informacjami.

Standardy i dokumenty certyfikacyjne GMP+ FSA

Na początku maja grupa robocza #ProjectGMP+2020 zakończyła tworzenie projektu dokumentów standardów GMP+ FSA na drodze konsultacji. W ten sposób grupa robocza określiła obszary wymagające poprawy. Obecnie przetwarzamy zebrane uwagi, po czym odpowiednio zmodyfikowane projekty dokumentów zostaną przekazane Holenderskiej Radzie Akredytacyjnej (RvA). Spodziewamy się, że wniosek zostanie przekazany Radzie Akredytacyjnej do oceny pod koniec maja. Następnie projekty dokumentów zostaną udostępnione wspólnocie GMP+ na osobnej stronie projektu na naszym portalu internetowym.

Standardy GMP+ FRA – wymogi dla firm

Grupa robocza #ProjectGMP+2020 prowadzi obecnie konsultacje także na temat standardów GMP+ FRA. Po przetworzeniu uwag, uruchomione zostaną konsultacje publiczne – również za pośrednictwem naszego portalu.

Naszym celem jest przygotowanie do końca lata wszystkich dokumentów objętych projektem #ProjectGMP+2020. Do tego czasu będziemy już wiedzieć, kiedy rozpocznie się certyfikacja i poinformujemy Was o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Wierzymy, że do tego czasu Holenderska Rada Akredytacyjna (RvA) zakończy już swój proces oceny. Gdy tylko to nastąpi, ostateczna wersja GMP+ Feed Certification scheme 2020 zostanie opublikowana.