Aktualizacja ocen ryzyka w FSP

środa, 4 maja 2022

W ramach zakresu GMP+ Feed Certification scheme materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa za pomocą analizy ryzyka, zgodnie z zasadami HACCP.

W oparciu o badanie dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), 35 recenzowane  (20 nowych, 15 zaktualizowanych) materiałów paszowych włączono na listę Feed Support Product (FSP) list. Włączenie materiałów paszowych na listę (poprzez zatwierdzenie ich ocen ryzyka) jest wymogiem GMP+ Feed Certification scheme. Jedynie produkty wymienione na tej liście mogą być używane przez firmy certyfikowane GMP+.

Możecie znaleźć zestawienie (nowo) zatwierdzonych  materiałów paszowych i podstawowe informacje odnośnie zmian w FSP tutaj

Jeśli Wasz materiał paszowy nie jest włączony w FSP-list lub Wasz proces odbiega od tego, który jest opisany w ocenie ryzyka, prosimy złożyć wniosek o ocenę ryzyka. Informacje na temat procedury i terminy ostateczne dla uczestniczenia w spotkaniach TCFSP są dostępne na naszej stronie internetowej. W ten sposób wspólnie pracujemy nad bezpieczeństwem pasz.

Czy wiesz, że…

GMP+ Feed Certification scheme to system certyfikacji dla bezpieczeństwa pasz działający na całym świecie. Zatem w różnych krajach mogą istnieć różne listy zatwierdzonych materiałów paszowych. GMP+ International nie może zatwierdzić danego produktu jako materiału paszowego. Za jego zatwierdzenie odpowiedzialne są właściwe władze. Lista produktów FSP zawiera materiały paszowe, które mogą być produkowane i wprowadzane do obrotu w łańcuchu paszowym GMP+. Należy pamiętać, że Lista produktów FSP nie ma oficjalnego statusu prawnego. W kwestii statusu prawnego należy zawsze sprawdzać przepisy prawa krajowego w kraju, gdzie produkt jest wytwarzany, używany lub wprowadzany na rynek.

Lista produktów FSP może zawierać synonimy materiałów paszowych. Takie synonimy to może być inna nazwa produktu i, w przypadku gdy to dotyczy, odwołanie do numeru przedzielonego produktowi w Katalogu Materiałów Paszowych UE lub w Rejestrze Materiałów Paszowych. Informacje te są podawane jako ‘wsparcie’ dla firm, aby ułatwić im znalezienie powiązania z tymi listami europejskimi.

Po dokonaniu przeglądu Listy produktów FSP, GMP+ International włączyła dodatkowe synonimy (odwołania do Katalogu Materiałów Paszowych UE lub numery z Rejestru Materiałów Paszowych) dla większości materiałów paszowych. Jednak w poniższej tabeli wymieniono produkty, dla których można było ustalić tych powiązań.

FSP no. Product
2.141 Safflower expeller
2.202 Soy drinks
4.052 Tapioca fibre
9.037 Egg powder, defatted
13.043 Raisins- / currants water
3.003 Bean pulp
1.142 Wheatgerm oil, crude
13.053 Co-product of the processing of alcohol-water mixture
2.143 Safflower fatty acids, undistilled in refined vegetable oil
1.039 Oat oil, crude
7.017 Marian thistle oil
2.033 Hemp leaves (and flowers)juice, lyophilized


GMP+ International zwraca się do wspólnoty GMP+ z prośbą o ewentualne sugestie dla wymienionych wyżej produktów w odniesieniu do Katalogu Materiałów Paszowych UE lub Rejestru Materiałów Paszowych.

Należy mieć na uwadze, że Katalog Materiałów Paszowych UE, jak również Rejestr Materiałów Paszowych są regularnie aktualizowane. Oznacza to, że produkty mogą być usuwane z Katalogu UE / Rejestru Materiałów Paszowych (z różnych powodów), zatem nie są już dłużej uważane za materiał paszowy w UE. Produkty mogą więc pojawiać się na Liście produktów FSP bez podania ich numeru z Katalogu Materiałów Paszowych UE lub Rejestru Materiałów Paszowych.

Nie znaczy to, że tych produktów nie można już produkować, używać lub wprowadzać na rynek w ramach wspólnoty GMP+, gdy są nadal wymienione na Liście produktów FSP. Jednakże oznacza to, że jeśli produkt jest zaklasyfikowany jako materiał paszowy, firmy muszą sprawdzać przepisy prawa krajowego w kraju, gdzie ten materiał paszowy jest produkowany, używany lub wprowadzany na rynek w jakiejkolwiek postaci.

Prosimy przekazać swoje sugestie dotyczące numerów z Katalogu Materiałów Paszowych UE lub rejestru Materiałów Paszowych dla wymienionych powyżej produktów do riskassessment@gmpplus.org przed 1 czerwca 2022r.

Uwaga: Wszelkie zmiany w Liście produktów FSP mają bezpośredni wpływ na GMP+ Monitoring database:

  1. Dodanie nowych materiałów paszowych: jeśli nowe materiały paszowe są dołączane do FSP-list, te nowe materiały paszowe będą automatycznie włączone do GMP+ Monitoring database. Uczestnicy GMP+ mogą dodawać (i przeglądać) wyniki analiz dla tych nowych materiałów paszowych.
  2. Zmiana nazw materiałów paszowych: jeśli zmienia się nazwa materiału paszowego na FSP-list (we wszystkich lub w jednym z 3 języków publikacji), zmieni się ona również w GMP+ Monitoring database.
  3. Usunięcie materiałów paszowych: jeśli materiał paszowy zostaje usunięty z FSP-list, dodawanie nowych wyników analiz dla tego materiału paszowego do GMP+ Monitoring database nie jest już możliwe. Jednak informacje historyczne dotyczące poprzednich analiz pozostaną dostępne w celu konsultacji.