Aktualizacja ocen ryzyka w FSP

czwartek, 7 maja 2020

W ramach zakresu GMP+ Feed Certification scheme materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa za pomocą analizy ryzyka, zgodnie z zasadami HACCP.

W oparciu o badanie dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), 12 zatwierdzonych (10 nowych i 2 zaktualizowanych) materiałów paszowych włączono na listę Feed Support Product (FSP) Lista produktów. Włączenie materiałów paszowych na listę (poprzez zatwierdzenie ich ocen ryzyka) jest wymogiem GMP+ Feed Certification scheme. Jedynie produkty wymienione na tej liście mogą być używane przez firmy certyfikowane GMP+.

Możecie znaleźć zestawienie (nowo) zatwierdzonych materiałów paszowych i podstawowe informacje odnośnie zmian w FSP tutaj

Uwaga: Wszystkie te zmiany mają bezpośrednie odzwierciedlenie w GMP+ Monitoring database:

  1. Dodanie nowych materiałów paszowych: jeśli nowe materiały paszowe są dołączane do FSP-list, te nowe materiały paszowe będą automatycznie włączone do GMP+ Monitoring database. Uczestnicy GMP+ mogą dodawać (i przeglądać) wyniki analiz dla tych nowych materiałów paszowych.
  2. Zmiana nazw materiałów paszowych: jeśli zmienia się nazwa materiału paszowego na FSP-list (we wszystkich lub w jednym z 3 języków publikacji), zmieni się ona również w GMP+ Monitoring database. .
  3. Usunięcie materiałów paszowych: jeśli materiał paszowy zostaje usunięty z FSP-list, dodawanie nowych wyników analiz dla tego materiału paszowego do GMP+ Monitoring database nie jest już możliwe. Jednak informacje historyczne dotyczące poprzednich analiz pozostaną dostępne w celu konsultacji.

Jeśli Wasz materiał paszowy nie jest włączony w FSP-list lub Wasz proces odbiega od tego, który jest opisany w ocenie ryzyka, prosimy złożyć wniosek o ocenę ryzyka. Informacje na temat procedury i terminy ostateczne dla uczestniczenia w spotkaniach TCFSP są dostępne na naszej stronie internetowej.

Czy wiecie, że…

… jako firma certyfikowana GMP+ macie dostęp do ocen ryzyka, zawierających cenną wiedzę na temat zatwierdzonych materiałów paszowych?

…i że w tych ocenach ryzyka znajdują się najnowsze informacje odnośnie procesu produkcyjnego i szczególnych zagrożeń?

…że mogą one być pomocne w waszych własnych ocenach ryzyka, ocenie bezpieczeństwa rozmaitych produktów przewidzianych do zakupu oraz w opracowywaniu waszego program monitoringu.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Wejdźcie na naszą stronę internetową i zapoznajcie się z dalszymi informacjami odnośnie oceny ryzyka i naszego Feed Support Products. Jeśli macie jakieś pytania, prosimy skontaktować się w GMP+ Helpdesk.