Aktualizacja ocen ryzyka w FSP

czwartek, 9 grudnia 2021

W ramach zakresu GMP+ Feed Certification scheme materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa za pomocą analizy ryzyka, zgodnie z zasadami HACCP.

W oparciu o badanie dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), 21 recenzowane  (15 nowych, 6 zaktualizowanych) materiałów paszowych włączono na listę Feed Support Product (FSP) list. Włączenie materiałów paszowych na listę (poprzez zatwierdzenie ich ocen ryzyka) jest wymogiem GMP+ Feed Certification scheme. Jedynie produkty wymienione na tej liście mogą być używane przez firmy certyfikowane GMP+.

Możecie znaleźć zestawienie (nowo) zatwierdzonych  materiałów paszowych i podstawowe informacje odnośnie zmian w FSP tutaj

Uwaga: Wszystkie te zmiany mają bezpośrednie odzwierciedlenie w GMP+ Monitoring database:

  • Dodanie nowych materiałów paszowych: jeśli nowe materiały paszowe są dołączane do FSP-list, te nowe materiały paszowe będą automatycznie włączone do GMP+ Monitoring database. Uczestnicy GMP+ mogą dodawać (i przeglądać) wyniki analiz dla tych nowych materiałów paszowych.
  • Zmiana nazw materiałów paszowych: jeśli zmienia się nazwa materiału paszowego na FSP-list (we wszystkich lub w jednym z 3 języków publikacji), zmieni się ona również w GMP+ Monitoring database. .
  • Usunięcie materiałów paszowych: jeśli materiał paszowy zostaje usunięty z FSP-list, dodawanie nowych wyników analiz dla tego materiału paszowego do GMP+ Monitoring database nie jest już możliwe. Jednak informacje historyczne dotyczące poprzednich analiz pozostaną dostępne w celu konsultacji.

Jeśli Wasz materiał paszowy nie jest włączony w FSP-list lub Wasz proces odbiega od tego, który jest opisany w ocenie ryzyka, prosimy złożyć wniosek o ocenę ryzyka. Informacje na temat procedury i terminy ostateczne dla uczestniczenia w spotkaniach TCFSP są dostępne na naszej stronie internetowej. W ten sposób wspólnie pracujemy nad bezpieczeństwem pasz.

Czy wiesz, że…

wszystkie produkty znajdujące się na liście FSP są włączone do GMP+ Monitoring database i powiązane z konkretnymi zagrożeniami. Zatem firma certyfikowana GMP+ może uzyskać listę potencjalnie niebezpiecznych substancji dla każdego materiału paszowego.

… dzięki włączeniu nowych wyników analiz do GMP+ Monitoring database cała Wspólnota GMP+ zyskuje dostęp do nowych cennych informacji w ocenie ryzyka!

… możesz skorzystać z funkcji report w GMP+ Monitoring database, aby zobaczyć wszystkie wyniki analiz udostępnione Wspólnocie GMP+ dla wybranych kombinacji produktów i substancji (nie)pożądanych .

Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź na naszą stronę i przeczytaj więcej o GMP+ Monitoring database, zobacz też nasz ostatni biuletyn  z infografiką przedstawiającą dane z Monitoring database za 2020 rok.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z GMP+ Helpdesk.