Aktualizacja ocen ryzyka w FSP

poniedziałek, 19 października 2020

Szereg (nowych) materiałów paszowych zostało zatwierdzonych po ocenie ryzyka.

W ramach zakresu GMP+ Feed Certification scheme materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa za pomocą analizy ryzyka, zgodnie z zasadami HACCP.

W oparciu o badanie dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), 18 zatwierdzonych  (8 nowych i 10 zaktualizowanych) materiałów paszowych włączono na listę Feed Support Product (FSP) list. Włączenie materiałów paszowych na listę (poprzez zatwierdzenie ich ocen ryzyka) jest wymogiem GMP+ Feed Certification scheme. Jedynie produkty wymienione na tej liście mogą być używane przez firmy certyfikowane GMP+.

Możecie znaleźć zestawienie (nowo) zatwierdzonych  materiałów paszowych i podstawowe informacje odnośnie zmian w FSP tutaj

Uwaga: Wszystkie te zmiany mają bezpośrednie odzwierciedlenie w GMP+ Monitoring database:

  • Dodanie nowych materiałów paszowych: jeśli nowe materiały paszowe są dołączane do FSP-list, te nowe materiały paszowe będą automatycznie włączone do GMP+ Monitoring database. Uczestnicy GMP+ mogą dodawać (i przeglądać) wyniki analiz dla tych nowych materiałów paszowych.
  • Zmiana nazw materiałów paszowych: jeśli zmienia się nazwa materiału paszowego na FSP-list (we wszystkich lub w jednym z 3 języków publikacji), zmieni się ona również w GMP+ Monitoring database. .
  • Usunięcie materiałów paszowych: jeśli materiał paszowy zostaje usunięty z FSP-list, dodawanie nowych wyników analiz dla tego materiału paszowego do GMP+ Monitoring database nie jest już możliwe. Jednak informacje historyczne dotyczące poprzednich analiz pozostaną dostępne w celu konsultacji.

Jeśli Wasz materiał paszowy nie jest włączony w FSP-list lub Wasz proces odbiega od tego, który jest opisany w ocenie ryzyka, prosimy złożyć wniosek o ocenę ryzyka. Informacje na temat procedury i terminy ostateczne dla uczestniczenia w spotkaniach TCFSP są dostępne na naszej stronie internetowej. W ten sposób wspólnie pracujemy nad bezpieczeństwem pasz.

Czy wiesz, że…

…jako firma certyfikowana GMP+ możecie produkować oraz wprowadzać na rynek jedynie te materiały paszowe, które są uwzględnione w FSP product list (lista produktów FSP).

… i że materiały paszowe znajdujące się na liście produktów są poddawane ocenie przez niezależnych Ekspertów Technicznych. Sprawdzanie odbywa się poprze ocenę ryzyka dotyczącą procesu produkcyjnego, używanych substancji pomocniczych w przetwarzaniu i/lub dodatków, jak również możliwych zagrożeń.

w przypadku, gdy dany materiał paszowy jest również uwzględniony w katalogu UE lub w Feed Material Register (Rejestr Materiałów Paszowych), jego numer UE jest podany jako synonim tego materiału paszowego na liście produktów FSP.

że masz dostęp do tych wszystkich danych i możesz z nich korzystać w Twojej własnej firmie, przy swoich ocenach (dostawców) lub w kontaktach z klientami.

… lista produktów została uaktualniona i zawiera ponad 200 odwołań / powiązań z produktami ujętymi w katalogu materiałów paszowych UE i jest już teraz dostępna na GMP+ Website!

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na naszą stronę internetową i zapoznaj się z informacjami o arkuszach danych (fact sheets) i innych produktach z Feed Support Products. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z GMP+ Helpdesk.