Aktualizacje w dokumentach GMP+ FSA oraz nowe dokumenty FRA zostały opublikowane.

piątek, 15 grudnia 2023

Na naszej stronie internetowej są już teraz dostępne poprawki w dokumentach GMP+ Feed certification scheme oraz dwa nowe dokumenty normatywne. Firmy certyfikowane GMP+ i Jednostki Certyfikacyjne mogą zacząć stosować te dokumenty.

Co musisz zrobić?

Pobierz najnowsze wersje dokumentów dotyczących Twojej firmy lub Jednostki Certyfikacyjnej z naszej strony internetowej.

GMP+ FC scheme 2020

Możesz pobrać dokumenty tutaj. Pamiętaj, że są to ‘czyste’ wersje dokumentów, bez uwidocznionych zmian. Jeśli chcesz zobaczyć, co zostało zmienione, otwórz dokument S 9.1 List of changes GMP+ FC scheme 2020, gdzie znajduje się zestawienie wszystkich zmian w każdym dokumencie oraz link do dokumentu z zaznaczonymi wszystkimi zmianami.

Firmy certyfikowane i Jednostki Certyfikacyjne mogą stosować te wymogi od 1 stycznia 2024. Wdrożenie musi zostać zakończone najpóźniej do 1 stycznia 2025.

  •  Dwa nowe dokumenty normatywne w module GMP+ FRA
  1. MI 5.5 Ślad węglowy paszy: dokument ten, służący wyliczaniu śladu węglowego paszy (carbon footprint - CFP), zapewnia, że dane użyte przez firmy wytwarzające mieszanki paszowe do wyliczenia CFP są prawidłowe. Dokument będzie wprowadzony jako pilotażowy w pierwszym roku i będzie obowiązywał jedynie holenderskie mieszalnie pasz.
  2. MI 5.6 Produkcja i handel paszami odpowiedzialnymi społecznie: ten dokument został opracowany w celu zabezpieczenia produkcji i handlu soją odpowiedzialną społecznie (w tym wolną od wylesiania). Stanowi on wstępne przygotowanie do wejścia w życie Rozporządzenia UE w sprawie wylesiania (EU Deforestation Regulation (EUDR)).

GMP+ FC scheme 2010

Uaktualnione dokumenty można pobrać tutaj. Zmiany zostały zaznaczone kolorem szarym. Dokumenty są dostępne jedynie w języku angielskim, ponieważ od 1 marca 2024 wszystkie firmy muszą przejść audyty w oparciu o GMP+ FC scheme 2020.

Dlaczego otrzymujesz tę wiadomość?

Dokumenty normatywne GMP+ International stanowią fundament GMP+ FC scheme. Staramy się informować wszystkie firmy posiadające certyfikat GMP+ natychmiast po wprowadzeniu zmian, aby zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne pasze na całym świecie.

W GMP+ International stale uczymy się dzięki Waszej informacji zwrotnej i oferujemy rozwiązania dla zmieniających się wymogów rynkowych. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy skontaktować się ze swoim przedstawicielem GMP+ lub z naszym GMP+ Helpdesk. Również, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przejściu i wdrożeniu GMP+ FC scheme 2020, zajrzyj na stronę dotyczącą przejścia na naszej stronie internetowej.