Wprowadź i udostępnij swoje wyniki analiz

piątek, 25 lutego 2022

Baza danych GMP+ Monitoring database służy naszym staraniom o coraz powszechniejsze dzielenie się wiedzą na temat bezpieczeństwa pasz. Analizy są kluczowe dla zarządzania bezpieczeństwem pasz. Dlatego co roku dokonujemy oceny wyników z GMP+ Monitoring database, mając na celu ograniczanie ryzyka do minimum i monitorowanie bezpieczeństwa pasz w łańcuchu.

Zanim rozpoczniemy naszą ocenę, prosimy o wprowadzenie wyników analiz do GMP+ Monitoring database przed czwartkiem 31 marca 2022r. i udostępnienie ich (anonimowo) Wspólnocie GMP+.

Im więcej wyników analiz znajduje się w GMP+ Monitoring database, tym bardziej wartościowa będzie ich ocena.

Prosimy nie zapomnieć o udostępnieniu (anonimowo) Wspólnocie GMP+ wyników analiz, które są wymagane przez system GMP+, takich jak próby z pozytywnym wynikiem na salmonelle i klasyfikacja ich serotypu, zgodnie z Procedurą dla salmonelli z GMP+ BA4. Jedynie wtedy możemy je wykorzystać dokonując ewaluacji odpowiednich dokumentów systemu (na przykład procedury dla aflatoksyny B1 z GMP+ BA4).

Więcej informacji o tym, które analizy należy udostępniać Wspólnocie GMP+ można znaleźć w tym dokumencie

Odnośnie innych analiz, możecie sami decydować o ich udostępnieniu. GMP+ International docenia to i prosi o dzielenie się również innymi analizami ze Wspólnotą GMP+ (anonimowo). W końcu im więcej wyników analiz zostaje udostępnionych, tym większą ilością informacji dysponuje Wspólnota GMP+. Możecie wtedy wykorzystywać te informacje w analizach HACCP przy ocenie ryzyka.

Wsparcie

W przypadku problemów z wprowadzaniem i udostępnianiem wyników monitoringu, prosimy kontaktować się z Helpdeskiem GMP+ International. Pomagamy na wiele sposobów i w różnych językach (na przykład holenderskim, niemieckim, angielskim, polskim, włoskim, portugalskim, chińskim).