Działamy online, bezpieczni i odporni na koronawirusa!

poniedziałek, 28 września 2020

W pandemii Covid-19, GMP+ International nadal utrzymuje kontakt z przemysłem paszowym i Wspólnotą GMP+ na całym świecie. Ostatnio zorganizowaliśmy 3 wydarzenia online.

Tajlandia OKT – Program Zakończony

Uwzględniając fakt, że podróżowanie i bezpośrednie spotkania nie są obecnie możliwe, najlepszą dla Tajlandii formą ukończenia naszego kursu Orange Knowledge Transfer Program (OKTP) (Program Transferu Wiedzy) były webinary online. W ramach partnerstwa z Q-Point B.v., Thai Feed Mill Association (TFMA) i przy wsparciu Ambasady Niderlandów w Tajlandii program został pomyślnie przeprowadzony, dzięki zorganizowaniu 2 sesji webinarów w dniach 15 i 22 lipca 2020. Webinary dotyczyły tematów najistotniejszych dla całego tajskiego łańcucha paszowego, określonych jako: Zapewnienie Certyfikacji Bezpieczeństwa Pasz: Stosowność & Wiarygodność oraz Znaczenie Bezpieczeństwa Biologicznego dla Łańcucha Paszowego w Tajlandii.

Pasze dla zwierząt są integralną częścią łańcucha żywnościowego, a bezpieczeństwo pasz zostało uznane za wspólną wartość i odpowiedzialność” powiedział Willem Schoustra, Holenderski Radca ds. Rolnictwa w Tajlandii w trakcie tajskiego webinaru na temat „Zapewnienie Certyfikacji Bezpieczeństwa Pasz: Stosowność & Wiarygodność”.

"Bezpieczeństwo pasz to wspólna odpowiedzialność, nie jedynie odpowiedzialność pojedynczych osób.  Znając swoją pozycję w łańcuchu paszowym, możesz pójść o krok dalej w łańcuchu przemysłu paszowego” Tipong Narkmit, Control Union, Audytor GMP+.

Mając prawie 100 uczestników w każdej sesji doceniamy ogromne wsparcie otrzymane od każdego biorącego udział w tym programie.

“Moje uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło mi poznać bardziej zaawansowany poziom zapewniania bezpieczeństwa pasz i zarządzania. Wiedza jest ważnym kluczem w paszowym łańcuchu wartości.” Kobkan Prasomsak, CPF (Thailand), Absolwent kursu OKTP.

Polska Grupa Zadaniowa

Grupa ochotników z kilku firm z Polski utworzyła Grupę Zadaniową mającą na celu przedyskutowanie rekomendacji mających pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z aktualną sytuacją w Polsce i dotyczących GMP+ Feed Safety certification. Dzięki połączeniu sił ekspertów z firm polskich i ekspertów GMP+ International, grupa podzieli się wkrótce niektórymi wynikami z polską wspólnotą, Było to drugie spotkanie grupy zadaniowej, w którym udział wzięło 20 osób, poprzez Teams.

Konsultacje na Ukrainie

Specjalna interakcja z firmami ukraińskimi miała miejsce w trakcie konsultacji, stanowiących ciąg dalszy naszego seminarium z ubiegłego roku. W obecności panów Dinanta Woltersa, szefa zespołu GMP+ International Standards oraz Edwina van Bussel, Audytora GMP+, spotkaliśmy się online z przedstawicielami firm, aby szczegółowo omówić pytania zadane przez firmy. Wcześniej przeprowadziliśmy wywiady z firmami i wystosowaliśmy otwarte zaproszenie do wszystkich firm (certyfikowanych GMP+) na Ukrainie.