Witamy Certag, pierwszą Usługę Rejestrowaną GMP+

czwartek, 25 lutego 2021

Niedawno wprowadziliśmy Usługi Rejstrowane GMP+ (GMP+ Registered Service). Certag spełnia wymogi GMP+ International i stał się pierwszym usługodawcą rejestrowanym. Wspierającym przemysł transportu drogowego w celu poprawy rzetelności i transparentności w całym łańcuchu dostaw pasz.

Witamy Certag

Pierwsza Usługa Rejestrowana GMP+ oferuje swój produkt społeczności transportowej. W codziennych działaniach, firmy z przemysłu paszowego muszą korzystać z całego szeregu różnych narzędzi: produktów lub usług nie związanych z paszami, które jednak są istotne dla zapewniania bezpieczeństwa pasz. W tym punkcie, firmy sektora paszowego nie mają żadnego wsparcia przy wyborze właściwych instrumentów, co niejednokrotnie skutkuje problemami przy spełnieniu obowiązujących wymogów GMP+ Certification Scheme.

Z doświadczenia z audytów, wiem jakie wyzwania stają przez przemysłem paszowym w codziennych działaniach. Transparentność w transporcie pasz jest bez wątpienia jednym z nich. Uczestnictwo w Programie z projektem służącym realnemu celowi wspierania Wspólnoty GMP+ w minimalizowaniu zagrożeń wynikających z nieuwierzytelnionego transportu pasz, dało nam szansę na pozostawienie rzeczywistego “Śladu paszowego”, dzięki poprawie zarządzania ryzykiem w transporcie. Sądzę, że to co skłania to nas do wspólpracy, to wspólne podejście do doskonalenia w zapewnianiu bezpieczeństwa pasz” stwierdził  Przemysław Tronina, Dyrektor Generalny Certag.

Co może oferować CERTAG?

Przewoźnicy certyfikowani GMP+ moga rejestrować ładownie w publicznie dostępnej bazie danych Database of Certified Transport i korzystać z systemu identyfikatorów NFC firmy Certag, dla uwierzyteniania tradycyjnych (drukowanych) dzienników ładunkowych. Alternatywnie aplikacja Certag mobile app może być używana jako dziennik (logbook) dla zapisu danych dotyczących łądowni, łącznie z historią ładunków i wykonywanymi zabiegami czyszczenia.

Klienci przewoźników certyfikowanych GMP+ mogą korzystać z aplikacji mobilnej Certag, aby łatwo sprawdzić status przewoźników i autentycznośc ich dzienników z identyfikatorami NFC. W przypadku, gdy aplikacja Certag mobile app jest używana przez przewoźnika jako dziennik, kontroler może łatwo zweryfikować, przy kontroli na przyjęciu, historię ładunków i zabiegów czyszczenia dla kontrolowanej ładowni.

Chcesz dowiedzieć sie więcej o korzyściach oferowanych przez Certag i jak z nich skorzystać, odwiedź stronę www.certag.eu.

Jesteś zaproszony!

Regulamin GMP+ Registered Services jest już dostępny na naszej stronie internetowej (link). Szukamy potencjalnych organizacji mających świetne usługi i produkty wspierające bezpieczeństwo pasz na całym świecie, Jeśli jesteś zainteresowany akredytacją, skontaktuj się z naszym działem Business Development.